Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
23. 02. 2018
Home      Articles      

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha

Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

Articles Related Remedies

Vedic Remedies For Mars In Horoscope

Vedic Remedies For Planet Moon

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies

Vedic Remedies For Planet Sun In Horoscope

Lal Kitab Remedies For Planet Rahu

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

Gand Mool In Horoscope

Kemdrum Yoga In Horoscope

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies

The Gaja-Kesari Yoga-1
Related Articles
 • EFFICACY OF GEMS
 • Bhavas, Planets, Signs And Mandi
 • Angarka Names
 • Ling Puran Intro
 • Give Dream
 • Differences Between Sign & Houses
 • Ripusthan Or Rogsthan Or House 6 In The Birth Chart
 • Garun Puran Story


 • More Products

  Mangal Yantra Bhojpatra (Small)
  INR:500 
  USD:
  8.20

  Sri Mahalakshmi Samput Yantra
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Kamla Yantra
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Kanakdhara Yantra (6" X 5")
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Budh Yantra Bhojpatra (Small)
  INR:500 
  USD:
  8.20

  Twelve Mukhi Rudraksha In Silver Pendant
  INR:8550 
  USD:
  140.16

  Bhudh (Mercury) Pendant (Indonesian Beads) In Silv
  INR:1650 
  USD:
  27.05

  Bhudh (Mercury) Pendant (Nepal Beads) In Silver Ch
  INR:1794 
  USD:
  29.41

  Navgrah Rudraksha Pendant (Nepal Beads) In Silver
  INR:28835 
  USD:
  472.70

  Combination Of Gems In Pendant Form (Neeli, Gomed
  INR:3380 
  USD:
  55.41

  Tarquoise Pendant (4.5 Carets App.)
  INR:1100 
  USD:
  18.03

  Lapis Lazuli Pendant With Chain(6 Carets App.)
  INR:790 
  USD:
  12.95

  Tarquoise Pendant (9 Carets App.)
  INR:2000 
  USD:
  32.79

  Moon Stone Pendant With Chain (8 Caret)
  INR:1400 
  USD:
  22.95
  Adam's Pagination

  Total Astrology Books in Astroshastra Book Store: 732


  INR:150 USD:2.46
  Divisional Of Charts [English]


  INR:300 USD:4.92
  Relationship: Marriage,Love & Sex [English]


  INR:100 USD:1.64
  Anisth Garah [Hindi]


  INR:100 USD:1.64
  All About Dreams [English]


  INR:100 USD:1.64
  Swapna Vigyan [Hindi]  Page 1 of 147        1    2    Next

  Health Oil

  Shubhlabh Yantra (5" X 4")

  Rosequartz Mala

  Raw Shvetark Ganpati

  Parad Saraswati (200 Gm)

  RAJAGOPALAM PUJA

  Budh Puja

  RAHU HOMAM

  GANESH ABHISHEK

  GURUVAYURAPPAN ABHISHEK

  UMA MAHESHWARA PUJA

  SUBRAMANIAR ABHISHEK

  PRADOSH PUJA

  Surya Abhishekam

  Baglamukhi Puja

  MAHA GANPATHY HOMA

  Ketu Abhishek

  AYUSHA HOMA

  Narmadeshwar Shivling (3.5 - 4 Inches)

  Shani Yantra (4" X 4")

  Indian Ruby(5.40ct.)

  4.10ct. Natural Ruby

  Laughing Buddha (2)

  Crystal Shree Yantra On Turtle (25 Gm)

  Sampooran Mahashivling Shaligram

  Five Mukhi Collector Rudraksh In Gold Pendant

  Siddh Mala-11 In Indonesian Beads

  Parad Pyramid (200 Gm)

  Heera Sakh (003)

  Attract Love Oil

  Madhumeha
  Delicious Button Instagram
    Services - Remedies | Vastu | Academic Report | Career Report | Love Report | Hindu Puja Request| Marrige Report| Matchmaking| Astroshastra Family| Astrology Articles| Baby Names| Panchang| Auspicious Days| Newsletter
    Indian Store - Divine Idols | Yantras | Gems | Astro Combos | Rudraksha | Crystal | Tantra Items | Essential Oils | Mantra Stickers | Deity Images | Bhojpatra Yantra | Pyramids| Heera Shankh |
    Chinese Store - Feng Shui Items | Feng Shui Jewellery | Home Decor | Lucky Charms | Candle Store
    General Info - About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Testimonials | Payment Options | Site Map |
    Sister Sites - Artacarte.com | Astroshastra.net | Astroshastra.info | Rudraksh.info | Yantrashastra | Shaligram | Rudrakshabeads.co.in
  Copyright © 2001-2018ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .