Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
19. 06. 2018
Home      Articles      

SHIVA JI KI CHALISA

DOHA:

Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujan
Kahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan

Jai Girijapati din dayala,sada karat santan pritpala. Bhol chahdrama sohat nike,kanan kundal nag phani ke.
Ang gaur, shir gangabanae,mundamal tan chhar lagae.
Vastra khal bagambar sohe,chhavi ko dekh nag muni mohe.
Maina matu ki havai dulari,bam ang sohat chhavi niyari
Kar men trishul sohat chhavi bhari,karai sada shatrun shahkari.
Nandi Ganesh sohain tahan kaise,sagar madhya kamal hai jaise.
Kartik shyam aur ganarau,ya chhavi ko kahi jat na kau.
Devani jab hi ai pukara,tabahin dukh Prabhu ap nivara.
Kiya upadrav Tarak bhari,devani sab mili turnahin juhari.
Turant shadanan ap pathayo,lay nimesh mahin mari girayo.
Ap jaladhar asur sanhara,suyash tumhara vidit sansara.
Tripurasur sang yudh machai,sabahin kripa kari linh bachai.
Kiya tapahin Bhagirath bhari,purve pratigya tasu purari.
Davan manan tum sam kou nahin,sevak ustuti karat sadai.
Ved nam mahima tab gai,akath anadi bhed nahin pai
Pragateu dadi-manthan te jvala,jare surasur bahe bihala.
Dindayal tahan kari sahai,Nilkanth tab nam kahai.
Pujan Ramchandra jab kinha,jit ke Lanka Vibhishan dinha.
Sahas kamal men ho rahe dhari,kinha pariksha tabahi purari
Ek kamal prabhu rakhyau gohi,kamal nayan pujan chahan soi.
Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar,bhaye prasan diye ichhatvar.
Jai Jai Jai Anant avinasi,karat kripa sab ke ghat vasi.
Dushat sakal nit mohi satavaen,bhramat rahe mohi chain na avaen.
Trahi trahi main nath pukarun,yahi avasari mohi, ani ubaro.
Lai trishul shatruni ko maro,sankat se mohe ani ubaro.
Mata pita bhrata sab hoi,sankat men puchhat nahin koi.
Svarmi ek hai as tumhari,ai haranu ab sankat bhari.
Dhan nirdhan ko det sadai,jo koi jancha so phal pahin.
Ustuti kehi vidhi karaun tumhari,shamahu nath ab chuk hamari
Shahkar ho sankat ke nashan,vighna vinashan mangal karan.
Yogi yati muni dhyan lagavain,sharad Narad shish nivavain.
Namo, namo jai namo Shivaye,sur Brahmadik par na paye.
Jo yah path kare man lai,tapar hot hain Shambhu sahai.
Rinya jo koi ho adhikari,path kare so pavan-hari.
Putra ho na ichchha kari koi,nishchai Shiv prasad te hoi.
Pandit triyodashi ko lavain,dhyan purvak horn karavain.
Tryodashi vrita kare hamesh,tan nahin take rahe kalesh.
Dhup dip naived chadhavai,Shankar sanmukh path sunavai.
Janam Janam ke pap nashavai,ahtvas Shivpur men pavai.
Kahe Ayodhya as tumhari,jan sakal dukh harahu hamari.

DOHA

Nitya Nema kari Pratahi,Patha karau Chalis
Tum Meri Man Kamana,Purna Karahu Jagadish

Articles Related Remedies

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

Vedic Remedies For Planet Moon

Vedic Remedies For Ketu In Horoscope

Vedic Remedies For Planet Mercury

Vedic Remedies For Planet Venus

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

Gand Mool In Horoscope

Guru Chandal Yoga

Kaal Sarp Dosha In Horoscope

Pitradosh In Horoscope And Its Remedies


More Products

Silver Durga Bisa Yantra
INR:3999 
USD:
65.56

Silver Shree Yantra
INR:3999 
USD:
65.56

Sri Mahalakshmi Samput Yantra
INR:3054 
USD:
50.07

Gold Plated Vaparvridhi Yantra
INR:500 
USD:
8.20

Dhumavati Yantra (8" X 7")
INR:4054 
USD:
66.46

One Mukhi(15mm-20mm) In Silver Pendant
INR:1850 
USD:
30.33

Seven Mukhi Indo Bead In Gold Pendant
INR:6600 
USD:
108.20

One Mukhi Rudraksh With Swastik Navratan Pendant
INR:5799 
USD:
95.07

Hanuman Pendant (Indonesian Beads) In Red Thread
INR:10725 
USD:
175.82

Combination Of Gems In Pendant Form (Amethyst, Pea
INR:5520 
USD:
90.49

Indian Ruby (3.5 Ct) In Silver Sun Pendant
INR:3200 
USD:
52.46

Pearl Moon Pendant (4 Ct.)
INR:1599 
USD:
26.21

Lapis Lazuli Pendant (5 Carets App.)
INR:530 
USD:
8.69

Emerald In Gold Pendant (6 Caret)
INR:19000 
USD:
311.48
Delicious Button Instagram
About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Site Map |
Copyright © 2001-2018 ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .